خدمات پسیو شبکه

  • طراحی و ارائه نقشه شبکه LAN
  • طراحی مشاوره و اجرای کابل کشی و داکت کشی بر اساس نقشه شبکه های LAN و CAMPUS
  • بهینه سازی ساختار شبکه های WAN, LAN
  • طراحی و مشاوره و اجرای اتاق سرور و دیتا سنترها
  • نگهداری و پشتیبانی از شبکه LAN و WAN
  • طراحی مشاوره و اجرای دوربین های مدار بسته و سیستم های امنیتی
  • آرایش و چینش رک های دیواری و ایستاده
  • ارائه و مشاوره راهکارهای زیر ساخت شبکه برون سازمانی (MPLS,VPN,SITE TO SITE , وایرلس,بسترهای مخابراتی)