خرید تجهیزات

ما با تجربه ای که در طی این سال ها به دست آوردیم در ارایه خدمات سخت افزاری شبکه میتوانیم همراه خوبی برایتان باشیم : 

  1. انواع سوییج های میکروتیک و سیسکو 
  2. انواع روتر های میکروتیک 
  3. انواع روتر های سیسکو
  4. انواع خدمات مبتنی بر IPPhone ها 
  5. انواع کابل های شبکه 
  6. انواع رادیو های میکروتیک